Om sitet

Lindeborg Å

Lindenborg Å er som de fleste danske vandløb blevet kanaliseret, men har en god økologisk status, da åen lige har passeret igennem et større område hvor de nærmeste jorder er blevet opkøbt af Skov og Naturstyrelsen med henblik på vandløbsrestaurering og nu bruges ekstensivt.

man in nature handler generelt om natur og miljø. Det administreres af skov- og landskabsingeniør / civilingeniør i miljøplanlægning Jørgen Hugo Jensen.

Verden er i stor grad påvirket af mennesket og vores aktiviteter, og det er disse aktiviteter der er grunden til engagementet i dette arbejde.

Der vil i første omgang være artikler om universitetsprojekter for at udbrede forståelse om disse projekter og de behandlede problemstillinger. Projektrapporter vil være tilgængelige i links. Updates om udviklingen i processer vil også blive en del af indlæggene.

Desuden opbygges et fotogalleri af arter, landskaber samt menneskets aktiviteter.

Artikler og fotos kan frit benyttes på uddannelsesinstitutioner til rapporter og præsentationer, men skal materialet bruges i trykte medier eller anden kommerciel virksomhed, skal en pris aftales med rettighedsindehaveren, da materialet er beskyttet af lov om ophavsret.