Fugle

06_676x_egrets_at_dusk_RGB

Hejre i skumringstiden i Keoladeo National Park, India 2006. Stedet er oprindeligt designet til jagtområde for indiske fyrster. I 1982 blev området gjort til nationalpark. Parken er verdenskendt for artsrigdommen i fugle, og her er en god del af mine udenlandske fuglearter er “skudt”. Jeg har dog efterhånden med mange ture til Annapurna Conservation Area i Nepal fået flere gode skud her fra.

Spurvefugle
Ænder, gæs, svaner, rørhøns, skalleslugere og lappedykkere
Storke, hejre, traner og vadefugle
Måger, terner og skarv
Rovfugle og ugler
Skrigefugle, gøgefugle, spætter, duer og hønsefugle